Социално инженерство или Социална инженерия? Кое е правилното и се отнася до манипулацията на човешките емоции и поведение.

Социално инженерство или Социална инженерия: Манипулацията на човешките емоции и поведение

Социална инженерия: Манипулацията на човешките емоции и поведение

Социалната инженерия, често наричана и социален инженеринг, представлява набор от техники и тактики, използвани за манипулиране на хора чрез въздействие върху техните емоции, страхове и слабости. Въпреки че терминът „социално инженерство“ е широко разпространен, ние ще разгледаме защо „социална инженерия“ е по-удачен и точнен израз.

Разликата между Инженеринг и Инженерство

Инженерингът и инженерството са два различни термина, които често се бъркат. Първият се свързва с научната и практическа дейност на проектиране и създаване на машини, структури и други технически системи. Вторият термин, „инженерство“, се използва по-рядко и не е толкова точен при описване на социални и психологически процеси.

Примери:

  • Инженеринг: Проектиране на мостове, разработка на софтуер.
  • Инженерство: Фермерство, шлосерство, монтьорство.

Социална Инженерия: Точността на Терминологията

Социалната инженерия включва използването на психологически и манипулативни техники за получаване на информация или извършване на определени действия от страна на жертвата. Тук няма нищо общо с класическия инженеринг, затова терминът „социална инженерия“ е по-правилен.

Основни техники в социалната инженерия:

  • Фишинг (Phishing): Изпращане на фалшиви съобщения с цел кражба на лична информация.
  • Претекстинг (Pretexting): Измисляне на сценарий за получаване на чувствителна информация.
  • Байтинг (Baiting): Използване на примамка, за да подведе жертвата към действие.

Аргументи за „Социална Инженерия“ и „Социален Инженеринг“

  1. Етимология и Прецизност: Терминът „инженерия“ е свързан с наука и практика, което е по-близко до същността на социалните манипулации.
  2. Сравнение с Психология и Психиатрия: Както в „психология“ и „психиатрия“ се използва суфиксът „-ия“, така и в „социална инженерия“ същият суфикс придава точност и научност на термина.
  3. Отличаване от Техническите Дисциплини: Употребата на „инженеринг“ вместо „инженерство“ помага да се разграничи социалната манипулация от техническите и занаятчийски дейности.

Социалната инженерия е важна област, която заслужава точно терминологично определение. Термините „социална инженерия“ и „социален инженеринг“ са по-правилни и точни, защото отразяват сложността и научността на техниките за манипулация на човешките емоции и поведение. Използването на правилната терминология не само помага за по-доброто разбиране на проблема, но и за повишаване на осведомеността и защитата срещу тези манипулативни техники.


Открийте повече от СОЦИАЛНА ИНЖЕНЕРИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ iSec.Agency

Абонирайте се за Кибер новини и полезни Кибер съвети от нас.

Call now