ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА

Над 30 години опит в областта на социалната инженерия и киберсигурността!

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ

Цялостни решения за киберсигурността на всеки бизнес

КОНСУЛТАЦИИ

Консултации свързани с киберсигурността на вашата компания.

ОБУЧЕНИЯ

Специализирани обучения по разкриване и противодействие срещу Социална инженерия и кибер атаки.

ПРАКТИКА/ТЕСТОВЕ

Практически тестове за уязвимост и усъществяване на симулирани атаки срещу персонала и компанията ви.

ЗАЩО ДА СЕ ЗАМИСЛИМ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

В света несъществува човек или бизнес, който поне веднъж месечно да не попадне под ударите на кибератака.

ОГРОМЕН РЪСТ

  • По данни на Европейската обединена агенция за киберсигурност ръстът на осъществените кибератаки, в чиято основа е Социалната инженерия е огромен!

ВСЕКИ СЕКТОР Е НА ПРИЦЕЛ

  • Няма сектор, който да не е засегнат от многообразните кибератаки!

ОГРОМНИ ЗАГУБИ

  • Според ФБР – Бизнесът търпи огромни загуби, дължащи се на Социална инженерия. Само загубите на обявените средства при компрометираната бизнес кореспонденция са 10-цифрено число!!!

ОСНОВНИТЕ КИБЕРАТАКИ

  • Основните причини за огромните загуби се дължат на най-разпространените класически кибератаки, но видоизменени и все по-таргетирани, персонализирани, интелигиентни и допълвани от самообучаващи се алгоритми и AI.

Социалната инженерия е изкуството на манипулацията. Тя може да засегне всеки, който не е достатъчно предпазлив и информиран.”

Кевин Митник

Бивш хакер, сега консултант по киберсигурност

Call now